อุบัติเหตุบนท้องถนน พ.ร.บ. รักษาฟรี! วงเงิน 30,000 บาท

ข่าวสารโรงพยาบาล

09 เม.ย. 2567
ครั้ง

อุบัติเหตุบนท้องถนน พ.ร.บ. รักษาฟรี! วงเงิน 30,000 บาท

 รักษาฟรี! ไม่ต้องสำรองจ่าย

  • วงเงินเริ่มต้น 30,000.- บาท
  •  สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.

เอกสารที่ใช้เบิก พ.ร.บ.

  • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ประสบภัย (หากอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับรถ)
  • ใบแจ้งความ หรือ บันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • สำเนาใบกรมธรรม์ พ.ร.บ.

1.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png