อาหารบํารุงกระดูก ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน

บทความสุขภาพ

18 พ.ค. 2565
ครั้ง
อาหารบํารุงกระดูก ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน

      กระดูกถือเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายที่ควรได้รับการบํารุงดูแลรักษา เพราะโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มวัยผู้สูงอายุก็คือโรคที่เกี่ยวกับกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน ข้อเขาเสื่อม ซึ่งกระดูกจะเริ่มเสื่อมเนื่องจากมีการสูญเสียแคลเซี่ยมที่สะสมในกระดูก เมื่ออายุมากขึ้นการสูญเสียมวลกระดูกก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ทุกคนจึงควรเริ่มบํารุงดูแลรักษากระดูกอยู่อย่างสมํ่าเสมอ โดยเริ่มจากการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม และวิตามินดีสูง

01_Multi_RH_อาหารบำรุงกระดูก ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน-02.jpg

01_Multi_RH_อาหารบำรุงกระดูก ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน-03.jpg

01_Multi_RH_อาหารบำรุงกระดูก ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน-04.jpg

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png