โควิดสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน XBB.1.16

บทความสุขภาพ

25 เม.ย. 2566
ครั้ง

โควิดสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน XBB.1.16
      โควิดสายพันธุ์ใหม่ “XBB.1.16” หรือ “อาร์คทัวรัส (Arcturus)” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน พบครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2566 และกำลังกลายมาเป็นสายพันธุ์หลักระบาดแทนที่โควิดโอไมครอน โดยมีการแพร่ระบาดเร็วกว่า ติดง่าย คนที่ฉีดวัคซีนและเคยเป็นโควิดมาแล้ว สามารถติดซ้ำได้

อาการ โควิด XBB.1.16 ต่างกับสายพันธุ์เดิมอย่างไร

      อาการของอาร์คทัวรัส ยังคล้ายกับการติดเชื้อโควิดอื่น ๆ ที่ผ่านมา ลักษณะเด่น นอกจากไข้ ไอ มีน้ำมูก และอ่อนเพลียแล้ว ยังมีอาการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • อาการตาแดง เนื่องจากเยื่อบุตาอักเสบ
 • ขี้ตาเหนียว ลืมตาไม่ขึ้น
 • ขี้ตาเหนียว ลืมตาไม่ขึ้น
 • อาการเจ็บคอมาก ๆ เหมือนมีดบาด

กลุ่มเสี่ยง ที่จะเกิดอาการรุนแรง

 • กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 • ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรค ได้แก่

  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคอ้วน
  6. โรคมะเร็ง
  7. โรคเบาหวาน
 • หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ประชาชนที่ไม่ได้รับวัคซีน และไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อและเกิดอาการรุนแรง

      จากรายงานการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนลูกผสมใหม่ดังกล่าว #ยังไม่พบว่ามีความรุนแรง และเสียชีวิตสูงเหมือนสายพันธุ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA เข็มกระตุ้นแล้ว ซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดโรครุนแรงได้มาก ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงควรเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดสูง


โควิดสายพันธุ์ใหม่-โอมิครอน-XBB.1.16.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png