ประชุมส่งมอบนโยบายและทิศทางการดูแลชุมชน

กิจกรรม

18 ก.พ. 2566
ครั้ง

ประชุมส่งมอบนโยบายและทิศทางการดูแลชุมชน

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
      โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล นำโดยนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนางนิชาภา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
      ได้มอบหมายคุณสันติ ชิณพันธ์ ผู้จัดการศูนย์สุขภาพชุมชน ส่งมอบนโยบายและทิศทางการดูแลชุมชน ระบบบริการสาธารณสุข ปี 2566 เพื่อการบริการใครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ เน้นเข้าถึงการบริการ และครอบคลุมทุกชุดสิทธิระโยชน์
 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

2.2.png
1.png
2.png
3.png
ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png