คุณปทุมพร มีพิรัญ บริจาคสิ่งของ

กิจกรรม

26 ก.พ. 2566
ครั้ง

Khun Pathumporn Meephiran has donated items

 วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
       คุณปทุมพร มีพิรัญ ได้มอบของบริจาคสิ่งของ ได้แก่ รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นสำหรับอาบน้ำและเครื่องสำอางแต่งหน้าผู้เสียชีวิต ให้แก่โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
       ในนามของคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ขอขอบพระคุณท่านและครอบครัวเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ การงานลุ่ล่วงสมดั่งปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมา

คุณปทุมพร มีพิรัญ บริจาคสิ่งของ.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png