ภาวะกล้ามเนื้อเเละเยื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่นหลังฉีดวัคซีนเป็นยังไง ?

บทความสุขภาพ

02 พ.ค. 2565
ครั้ง

ภาวะกล้ามเนื้อเเละเยื้อหัวใจอักเสบในวัยรุ่นหลังฉีดวัคซีน
      พ่อแม่หลายคนกังวลใจเมื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ในเด็กวัยรุ่น ที่ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อและเยื่อหัวใจอักเสบ จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อและเยื่อหัวใจอักเสบนี้ มาฝากเป็นประโยชน์แก่เด็กที่กำลังจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อให้เตรียมตัวเฝ้าระวังกับภาวะนี้

      สำหรับผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ในเด็กวัยรุ่น ภาวะกล้ามเนื้อและเยื่อหัวใจอักเสบ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่จากการศึกษาและที่ผ่านมาพบว่าเกิดผลข้างเคียงภาวะกล้ามเนื้อและเยื่อหัวใจอักเสบในจำนวนที่น้อยมาก และส่วนมากจะเกิดในเข็มที่ 2 มากกว่าเข็มแรก มักพบได้ในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง จะมีอัตราการเกิดมากที่สุดที่ช่วงอายุประมาณ 12-17 ปี และช่วงที่เกิดรองลงมาคือ ช่วงอายุประมาณ 18-24 ปี

โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 7-30 วัน หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน

  • แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก
  • หายใจลำบาก
  • เหนื่อยง่าย
  • หน้ามืด เป็นลม
  • ใจสั่น

      ถึงอย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะประโยชน์ที่ได้รับจากฉีดวัคซีนนั้นมีมากกว่า เนื่องจากสามารถป้องกันและลดอาการรุนแรง การเสียชีวิตจากติดเชื้อจากโควิด-19 ได้ ส่วนผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ที่ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อและเยื่อหัวใจอักเสบนั้นพบได้น้อยมาก ไม่รุนแรง และสามารถรักษาให้หายได้

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png