โปรแกรมตรวจสุขภาพ สิทธิประกันสังคม

ข่าวสารโรงพยาบาล

06 ก.ค. 2566
ครั้ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สิทธิประกันสังคม
      การ ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะจะได้ตรวจเช็คและประเมินสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการดูแลร่างกาย สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้ ‘สิทธิประกันสังคม’ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะสามารถตรวจสุขภาพประจำปีฟรีตาม เงื่อนไขตามตารางในภาพ


2.png

3.png
 
4.png

       

 ข้อแนะนำ ก่อนการตรวจสุขภาพ

  • กรุณาตรวจเช็คสิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ
  • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
  • กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
  • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

      ตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้ #สิทธิประกันสังคม ถือเป็นสิทธิและประโยชน์ดี ๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้หรือมองข้ามไป ผู้ประกันตนทุกแห่งสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แล้วที่โรงพยาบาลราชสีมา ฮ​อสพิทอล

 

หมายเหตุ :

  • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

1.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png