ตรวจคัดกรองตาฟรี! นอกสถานที่

ข่าวสารโรงพยาบาล

08 เม.ย. 2566
ครั้ง

 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล  ตรวจคัดกรองตาฟรี

  ให้บริการตรวจคัดกรอง นอกสถานที่

  • ปัญหาโรคตา
  • ปัญหาต้อกระจก
  • ปัญหาต้อเนื้อ

 ใช้เพียง บัตรประชาชน ใบเดียว

  • สิทธิบัตรทองรักษาฟรี
  • สิทธิข้าราชการรักษาฟรี

หมายเหตุ

  • ติดตามสถานที่ตรวจคัดกรองใน Facebook อีกครั้ง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ตรวจคัดกรองตาฟรี-นอกสถานที่.png


ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png