ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การกำกับติดตามประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กิจกรรม

01 ก.พ. 2566
ครั้ง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การกำกับติดตามประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566

      โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล คุณนิชาภา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล 

 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การกำกับติดตามประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างหน่วยงานดังต่อไปนี้

  •  คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง 
  •  คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง 
  •  คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา 
  •  คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 9 นครราชสีมา 

ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     ในการนี้ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมและให้ข้อมูลที่สามารถนำมาพัฒนา โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ได้ในหลายๆด้าน

1.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png