RSV ไวรัสตัวร้ายของเด็กๆ

บทความสุขภาพ

13 พ.ค. 2565
ครั้ง

RSV ไวรัสตัวร้ายของเด็กๆ
      RSV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถเกิดการติดเชื้อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่จะพบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เด็ก ๆ ป่วยพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และจะมีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดทั่วไป อาจทำให้เด็กมีอาการเหนื่อยหอบหายใจลำบาก หรือมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วย

อาการที่พบเมื่อติดไวรัส RSV ส่วนใหญ่จะคล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา แต่ก็จะมีบางอาการที่สามารถสังเกตได้ว่าเด็ก ๆ อาจได้รับเชื้อไวรัส RSV เช่น

 • หอบเหนื่อย
 • อกบุ๋ม
 • หายใจครืดคราด
 • หายใจเร็ว หายใจแรง
 • ไอมาก
 • มีเสียงหวีดในปอด
 • มีเสมหะมาก
13_Multi_RH_RSV ไวรัสตัวร้ายของเด็กๆ-02.jpg

      การแพร่เชื้อไวรัส RSV จะสามารถติดต่อกันได้โดยตรงผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ละอองจากการไอ จาม โดยเชื้อ RSV สามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงและอยู่บนมือได้นานกว่า 30 นาที หากไม่ได้ล้างทำความสะอาด หากมือไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มีเชื้อ RSV อยู่ แล้วนำมือมาสัมผัสกับจมูก ปาก และเยื่อบุตาก็มีโอกาสสูงที่ติดเชื้อนี้ได้ และเมื่อร่างกายได้รับเชื้อมาแล้ว จะมีระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณ 5 วัน แล้วจึงค่อย ๆ แสดงอาการ
13_Multi_RH_RSV ไวรัสตัวร้ายของเด็กๆ-03.jpg

วิธีการป้องกันการติดเชื้อ RSV ควรปฏิบัติดังนี้
 • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ รักษาความสะอาด
 • ทำความสะอาดบ้านและของเล่นเป็นประจำ
 • รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และถูกสุขลักษณะ
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ ช่วยขับเสมหะออกจากร่างกาย 
 • พักผ่อนให้เพียงพอเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง 
 • หลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปในสถานที่แออัด
 • หากมีเด็กป่วยควรให้แยกกับเด็กที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
13_Multi_RH_RSV ไวรัสตัวร้ายของเด็กๆ-04.jpg

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png