มอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุนชนเสาธงสมอราช

ข่าวสารทั่วไป

28 ต.ค. 2565
ครั้ง
มอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุนชนเสาธงสมอราช

      โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุนชนเสาธงสมอราย จำนวน 35 ท่าน โดยดูแลพื้นที่ 185 หลังคาเรือน ประชากร 1,460 คน

      วิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ดร.อลงกรณ์ และดร.กัลยาวีร์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
9.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png