มอบใบประกาศให้แก่ วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแบบวิสาหกิจชุมชน จำนวน 420 ชั่วโมง

ข่าวสารทั่วไป

31 ต.ค. 2565
ครั้ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

      โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองฯ ในการมอบใบประกาศให้แก่ วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแบบวิสาหกิจชุมชน จำนวน 420 ชั่วโมง โดยผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมอนามัย

       โดยการอบรมจัดในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 จนถึง เดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้บริหารสภาสถาบันฯ และผู้แทนองคมนตรี ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย 

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png