5 วัคซีน จำเป็นสำหรับคุณแม่ที่ "เตรียมตัวตั้งครรภ์"

บทความสุขภาพ

05 ก.ย. 2566
ครั้ง

5 วัคซีน จำเป็นสำหรับคุณแม่ที่ "เตรียมตัวตั้งครรภ์" 

      ในการเตรียมตัว ตั้งครรภ์ นอกจากการวางแผนการดูแลสุขภาพของคุณแม่แล้ว หนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับคุณแม่ที่คิดวางแผนจะตั้งครรภ์เพื่อเตรียมพร้อมในการมีลูกน้อย คือ การฉีด วัคซีน ซึ่งจะเป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกัน และความแข็งแรงให้กับคุณแม่และลูกน้อย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ วันนี้เรามี 5 วัคซีน จำเป็นสำหรับคุณแม่ที่ "เตรียมตัวตั้งครรภ์" 

  • วัคซีนป้องกันโรค ไวรัสตับอักเสบบี : การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี อาจทำให้เกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลัน และอาจเกิดตับวายได้ หรือบางคนอาจกลายเป็นพาหะของโรค เชื้อนี้สามารถติดจากแม่สู่ลูกได้ในขณะตั้งครรภ์
  • วัคซีนป้องกัน โรคหัดเยอรมัน : ควรได้รับวัคซีนนี้อย่างน้อยก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน โดยฉีดเพียง 1 เข็ม เพราะหากเกิดการติดเชื้อหัดเยอรมันในระหว่างตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้ลูกมีความผิดปกติ อวัยวะพิการ เช่น หัวใจ สมอง หู ตา แขนและขาได้
  • วัคซีนป้องกัน โรคคอตีบ ไอกรน และ บาดทะยัก :  โรคนี้สามารถก่อให้เกิดความรุนแรงให้กับคุณแม่และลูกน้อยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 27–36 สัปดาห์
  • วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ :  เพราะไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีความรุนแรงในคุณแม่ตั้งครรภ์มากกว่าคนธรรมดา และสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่รุนแรงได้มากกว่า
  • วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก : มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาหลัก ทำให้คุณแม่เสียชีวิตสูงพบเป็นอันดับสอง ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันนั้น ช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิต ได้ประโยชน์มากต่อหญิงที่วางแผนจะมีบุตร

      วัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับการฉีด ช่วยทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์มีภูมิคุ้มกันและแข็งแรงมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้ลูกปลอดภัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งคลอดออกมาอีกด้วย การจะฉีดวัคซีนอะไรคุณแม่ต้อง ปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวคุณแม่และลูกในครรภ์

วัคซีน-จำเป็นสำหรับคุณแม่ที่-เตรียมตัวตั้งครรภ์.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png