นพ. วรรณชัย ชินฉลองพร

นพ. วรรณชัย ชินฉลองพร

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
45339
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ศัลยศาสตร์
    • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ตารางเข้าตรวจ
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น.