พญ. สุนทรี เอื้อปกรณ์

พญ. สุนทรี เอื้อปกรณ์

แผนกเด็ก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 400 หรือ 062 201 5615
ว.แพทย์
20849
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา กุมารเวชศาสตร์
    • สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
    • อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ตารางเข้าตรวจ
ทุกวัน ตลอด 24 ชม.