ทพญ. กรกฎ สุภัทรวณิชย์

ทพญ. กรกฎ สุภัทรวณิชย์

แผนกทันตกรรม

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
4835
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาทันตแพทย์ เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ เวลา 9.00 - 15.00น.