ทพญ. กรกฎ สุภัทรวณิชย์

ทพญ. กรกฎ สุภัทรวณิชย์

แผนกทันตกรรม

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 224 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
4835
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • ทันตแพทย์ เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ เวลา 9.00-15.00น.