โปรโมชั่นสิทธิ์ประกันสังคม (ตรวจสุขภาพ ,ทำฟัน)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

ปรโมชั่นสิทธิ์ประกันสังคม.png

“สิทธิประกันสังคมอยู่ที่ไหน…ก็สามารถใช้บริการได้”

โปรโมชั่น สิทธิ์ประกันสังคม 

  •  ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว 

ตรวจสุขภาพ (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

  • ต้องตรวจสอบรายการตรวจก่อนเข้ารับบริการ

ทำฟันฟรี วงเงิน 900.- บาท

  • ถอนฟัน
  • อุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • ผ่าฟันคุด

หมายเหตุ

▶︎ เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

.

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แพ็กเกจผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย 2024

แพ็กเกจสูตินรีเวชกรรม

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย 2024

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ขอแนะนำ แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด เหมาจ่าย 2024

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปี 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปี 2567

“เริ่มต้นปีใหม่…ด้วยสุขภาพที่ดี”

โปรโมชั่น ตรวจสุขภาพคู่รัก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

โปรโมชั่น ตรวจสุขภาพคู่รัก