โปรโมชั่นสิทธิ์ประกันสังคม (ตรวจสุขภาพ ,ทำฟัน)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

ปรโมชั่นสิทธิ์ประกันสังคม.png

“สิทธิประกันสังคมอยู่ที่ไหน…ก็สามารถใช้บริการได้”

โปรโมชั่น สิทธิ์ประกันสังคม 

  •  ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว 

ตรวจสุขภาพ (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

  • ต้องตรวจสอบรายการตรวจก่อนเข้ารับบริการ

ทำฟันฟรี วงเงิน 900.- บาท

  • ถอนฟัน
  • อุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • ผ่าฟันคุด

หมายเหตุ

▶︎ เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

.

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้

ผื่นแดงคัน ไอจาม ไม่รู้สาเหตุ สามารถตรวจได้

โปรแกรมตรวจคัดกรองผู้มีบุตรยาก/ฉีดสีท่อนำไข่

แพ็กเกจรักษาผู้มีบุตรยาก

โปรแกรมตรวจคัดกรองผู้มีบุตรยาก/ฉีดสีท่อนำไข่

ปล่อยมานานยังไม่ท้อง…ต้องรีบเช็ก

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up)

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up)

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ