ตรวจโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แพ็กเกจวัคซีน

ราคา

ตรวจโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
06_Single_RH_โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่_TH.jpg
“ลมหนาวมาเยือน…เตือนระวัง! ไข้หวัดใหญ่”
      ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการเริ่มต้นเหมือนไข้หวัด แต่อาจมีความรุนแรงทำให้เกิดปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้
  •  โปรแกรม ตรวจคัดกรอง โรคไข้หวัดใหญ่ (Flu A , Flu B) 
  •  ราคา 800.- บาท 
  • โปรแกรมเสริมภูมิคุ้มกันด้วย #วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 
  • ราคา  500.- บาท 

หมายเหตุ :

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรแกรมตรวจคัดกรองผู้มีบุตรยาก/ฉีดสีท่อนำไข่

แพ็กเกจรักษาผู้มีบุตรยาก

โปรแกรมตรวจคัดกรองผู้มีบุตรยาก/ฉีดสีท่อนำไข่

ปล่อยมานานยังไม่ท้อง…ต้องรีบเช็ก

Botox Promotion

แพ็กเกจเสริมความงาม

โปรโมชั่น Botox

“ปรับรูปหน้าลดกราม…ปลอดภัยไม่ดื้อยา”

โปรโมชั่นตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรโมชั่นตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน

ลดความเสี่ยง…ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด