ตรวจโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แพ็กเกจวัคซีน

ราคา

ตรวจโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
06_Single_RH_โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่_TH.jpg
“ลมหนาวมาเยือน…เตือนระวัง! ไข้หวัดใหญ่”
      ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการเริ่มต้นเหมือนไข้หวัด แต่อาจมีความรุนแรงทำให้เกิดปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้
  •  โปรแกรม ตรวจคัดกรอง โรคไข้หวัดใหญ่ (Flu A , Flu B) 
  •  ราคา 800.- บาท 
  • โปรแกรมเสริมภูมิคุ้มกันด้วย #วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 
  • ราคา  500.- บาท 

หมายเหตุ :

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แพ็กเกจผ่าตัดไส้เลื่อน

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

แพ็กเกจผ่าตัดไส้เลื่อน

“ไส้เลื่อนต้องรีบรักษา…เสี่ยงอันตรายโรคลำไส้อุดตัน”

โปรโมชั่นขลิบปลายอวัยวะเพศ

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

โปรโมชั่นขลิบปลายอวัยวะเพศ

“ปัญหาน้องชาย…ห้ามนิ่งดูดาย”

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด

แพ็กเกจสูตินรีเวชกรรม

แพ็กเกจผ่าตัดคลอด

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ขอแนะนำ แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด