โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจแพ็กเกจ

1.png

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ Healthy I

 • ราคาพิเศษ 2,700.- บาท
  • รายการตรวจ 18 รายการ
  • สำหรับเพศชายและเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2.png

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ Healthy II

 • ราคาพิเศษ 4,000.- บาท
  • รายการตรวจ 20 รายการ

  • สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

3.png

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ Healthy III

 • ราคาพิเศษ 4,200.- บาท
  • รายการตรวจ 20 รายการ
  • สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

4.png
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แพ็กเกจตัดหน้าอก (ทอมทรานส์)

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

แพ็กเกจตัดหน้าอก (ทอมทรานส์)

แผลสวยเป็นธรรมชาติ….สร้างความมั่นใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปี 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปี 2567

“เริ่มต้นปีใหม่…ด้วยสุขภาพที่ดี”

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย 2024

แพ็กเกจสูตินรีเวชกรรม

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย 2024

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ขอแนะนำ แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด เหมาจ่าย 2024