สิทธิ์ข้าราชการไม่ต้องสำรองจ่าย

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจแพ็กเกจ
สิทธิ์ข้าราชการไม่ต้องสำรองจ่าย
2.06102022สิทธิ์ข้าราชการไม่ต้องสำรองจ่าย.png
ข่าวดี #สิทธิข้าราชการ 
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ครอบคลุม 3 การรักษา
  • การผ่าตัดคลอด
  • การผ่าตัดต้อกระจก
  • การทำเส้นฟอกไต
หมายเหตุ :
  • กรุณานัดหมายเพื่อสำรองคิวล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรโมชั่นศัลยกรรมตา/ปาก/เสริมจมูก

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

โปรโมชั่นศัลยกรรมตา/ปาก/เสริมจมูก

เสริมความมั่นใจให้ตัวเอง…เพราะความสวยรอไม่ได้

โปรโมชั่นทำฟันสิทธิประกันสังคม

แพ็กเกจบริการทันตกรรม

โปรโมชั่นทำฟันสิทธิประกันสังคม

"สิทธิอยู่ที่ไหนก็ทำได้ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว”

โปรโมชั่นศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก/ดึงหน้า/ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

โปรโมชั่นศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก/ดึงหน้า/ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ปรโมชั่นศัลยกรรม ราคาพิเศษ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ