สิทธิ์ข้าราชการไม่ต้องสำรองจ่าย

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจแพ็กเกจ
สิทธิ์ข้าราชการไม่ต้องสำรองจ่าย
2.06102022สิทธิ์ข้าราชการไม่ต้องสำรองจ่าย.png
ข่าวดี #สิทธิข้าราชการ 
ไม่ต้องสำรองจ่าย
ครอบคลุม 3 การรักษา
  • การผ่าตัดคลอด
  • การผ่าตัดต้อกระจก
  • การทำเส้นฟอกไต
หมายเหตุ :
  • กรุณานัดหมายเพื่อสำรองคิวล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ตรวจสุขภาพ Healthy III

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ Healthy III

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

แพ็กเกจวัคซีน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

โปรโมชั่น ตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนป้องกัน #ไวรัสตับอีกเสบบี

สิทธิ์ข้าราชการไม่ต้องสำรองจ่าย

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

สิทธิ์ข้าราชการไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุม 3 การรักษา : การผ่าตัดคลอด การผ่าตัดต้อกระจก การทำเส้นฟอกไต

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ