ผ่าตัดไส้ติ่ง

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

ราคา

รายละเอียด

ลำดับรายการตรวจราคา(บาท)
1โปรแกรมผ่าตัดไส้ติ่ง (Appendectomy)
นอนโรงพยาบาลห้องพิเศษเดี่ยว ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เหมาจ่าย 45,000

หมายเหตุ:

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ระยะเวลาการผ่าตัดไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่รวมภาวะแทรกซ้อนและโรคประจำตัวอื่น ๆ
  • ไม่รวม Pre-op Lab นอกเหนือจากรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรโมชั่นฉีดสีท่อนำไข่

แพ็กเกจสูตินรีเวชกรรม

โปรโมชั่นฉีดสีท่อนำไข่

ท่อนำไข่ตีบตัน…ตัวการสำคัญของภาวะมีบุตรยาก

โปรแกรมผ่าตัดคลอด สิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

โปรแกรมผ่าตัดคลอด สิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง

“คลอดร่วมจ่าย ปลอดภัย สบายกระเป๋า”

โปรแกรมต้อกระจก สิทธิกรมบัญชีกลาง

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

โปรแกรมต้อกระจก สิทธิกรมบัญชีกลาง

“หมดปัญหาสายตาพร่ามัว มองภาพไม่ชัด” แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก สำหรับสิทธิข้าราชการ ไม่ต้องสำรองจ่าย

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจอ่านต่อ