นพ. พฤฒิพงศ์ กาวิรส

นพ. พฤฒิพงศ์ กาวิรส

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
34713
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์
    อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า