Simple exercise method senior style

Health News

25 Mar 2022
views
วิธีออกกำลังกายง่ายๆ สไตล์ผู้สูงอายุ
      เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ ก็ย่อมอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ง่ายตามความเสื่อมถอยของร่างกาย การดูแลตัวเองอย่างหนึ่งที่พอจะปฏิบัติได้นั่นก็คือ การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง โดยจะมีการออกกำลังกายทั้งแบบแอโรบิค เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิต การออกกำลังกายแรงต้าน เพื่อเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ การยืดเหยียดข้อต่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการกล้ามเนื้อยึด และเพื่อฝึกการทรงตัว แต่การออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุก็อาจมีข้อแนะนำหรือข้อควรระวังอยู่หลายอย่าง โดยท่าทางการออกกำลังกายที่แนะนำสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่277249066_920134635348654_5379451547921630511_n.jpg
  • การเดิน โดยควรที่จะเดินเร็วเพื่อให้หัวใจได้มีการทำงานสูบฉีดได้มากขึ้น การเดินนับเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สุด
  • การวิ่งช้า ๆ ก็จะช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น แต่มีข้อห้ามสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่า และข้อเท้า เพราะการวิ่งจะทำให้ข้อเข่า และข้อเท้าได้รับแรงกระแทก
  • รำไทเก๊ก จะเป็นการฝึกการทรงตัว การเคลื่อนไหวที่ดี เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และยังได้ฝึกสมาธิอีกด้วย
  • โยคะ จะช่วยให้ร่างกายมีความสมดุล ช่วยระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ และยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยเช่นกัน
  • ท่ากายบริหารป้องกันหัวไหล่ติด จะช่วยลดความเสี่ยงอาการหัวไหล่ติด ซึ่งเกิดจากหัวไหล่มีความเสื่อมจากการใช้งานมากเกินไป และช่วยเพิ่มความแข็งแรงเฉพาะส่วนของหัวไหล่อีกด้วย
  • ท่ากายบริหารข้อมือ และข้อนิ้วมือ จะช่วยลดความเสี่ยงอาการข้อมือ และข้อนิ้วมือติด ซึ่งเกิดจากข้อต่าง ๆ มีความเสื่อมจากการใช้งานมากเกินไป และช่วยเพิ่มความแข็งแรงเฉพาะส่วนของข้อมือ และข้อนิ้วมืออีกด้วย
  • ท่ากายบริหารส่วนอื่น ๆ ทั่วร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสการปวดตึง และช่วยเพิ่มความแข็งแรงเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อส่วนนั้น ๆ อีกด้วย
      ทั้งนี้นอกจากการออกกำลังกายแล้ว ผู้สูงอายุควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวผู้สูงอายุเอง

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา
iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png