Vocal cord inflammation

Health News

14 Jan 2022
views

สายเสียงอักเสบ
      เป็นอาการที่เกิดได้บ่อยกับอาชีพครู เพราะต้องใช้เสียงปริมาณมากในการสอน จนบางทีอาจมากเกินไป โดยอาการของสายเสียงอักเสบมีดังต่อไปนี้

  • เสียงแหบ บางรายอาจเป็นมากจนถึงขั้นไม่มีเสียง
  • เจ็บคอ คอแห้ง รู้สึกคล้ายมีอะไรอยู่ในคอ กลืนลำบาก กลืนเจ็บ
  • ระคายคอ ไอ กลืนลำบาก
  • หายใจลำบากหรือติดขัด

การรักษาสายเสียงอักเสบ ผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวดังนี้

  • งดบุหรี่ สุรา กาแฟ น้ำอัดลม และพักการใช้เสียง จนกว่าอาการจะทุเลา
  • ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ หลีกเลี่ยงสารระคายเคืองต่อสายเสียง เช่น ฝุ่น ควัน
  • รับประทานยาบรรเทาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ
  • สูดไอน้ำร้อน

ถ้ามีอาการของสายเสียงอักเสบ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ หู คอ จมูกโดยตรงเพื่อรับการตรวจสายเสียง

Follow Our Social Network

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png