Treat Infertility Problems

Mom & Kids

28 Feb 2022
views
รักษาปัญหามีบุตรยาก
      เมื่อการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากแล้วนั้น การปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาภาวะมีบุตรยากจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ โดยวิธีการรักษาที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนั่นก็คือ การใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ ซึ่งในปัจจุบัน มีกระบวนการที่นิยมทำกัน 2 วิธี คือ คือการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการทำอิ๊กซี่ (ICSI) โดยการทำ IVF และการทำ ICSI นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เรามีข้อมูลมาบอกกัน
  • การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) จะเป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้วแบบเก่า โดยการกระตุ้นไข่ให้ได้เซลล์ไข่ในปริมาณมาก เพื่อมาทำการคัดไข่ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพดี และผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจะนำไข่เหล่านั้นมาผสมกับอสุจิที่ผ่านการเตรียมและคัดแยกเฉพาะอสุจิที่สมบูรณ์ดีมาผสมกัน โดยจะปล่อยให้ตัวอสุจิว่ายเข้ามาผสมกับเซลล์ไข่เองตามธรรมชาติ เมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจิที่ภายนอกเรียบร้อยแล้วจึงนำไข่ที่ผสมจนเป็นตัวอ่อนกลับเข้าไปฝังที่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป ซึ่งข้อเสียของวิธีนี้คือ ถ้าสเปิร์มไม่แข็งแรงจะไม่สามารถเจาะเข้าไปในไข่ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเกิดการปฏิสนธิ หรือปฏิสนธิสำเร็จแต่ตัวอ่อนไม่เจริญเติบโต
  • การทำอิ๊กซี่ (ICSI) จะเป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้วแบบเจาะจง ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อเสียของ IVF โดยวิธีการคือ การกระตุ้นไข่ให้ได้เซลล์ไข่ มาทำการคัดไข่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 1 ใบ และอสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์ 1 ตัวมาผสมกัน และใช้เข็มแก้วที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ๆ แบบเจาะเปลือกไข่ ฉีดตัวเชื้อเข้าไปในเซลล์ของไข่โดยตรงภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พอผสมกันแล้วจะนำไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการด้วยน้ำยาเลี้ยงพิเศษ จากนั้นเมื่อตัวอ่อนพัฒนาไปอยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้ว จึงนำกลับไปใส่ในโพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์แบบปกติต่อไป ซึ่งวิธีการทำ ICSI นี้จะช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิที่ผิดปกติ เช่น การปฏิสนธิจากอสุจิหลายตัว หรืออสุจิไม่สามารถเจาะเปลือกไข่ได้เองเป็นอย่างดี
      ทั้งสองวิธีที่กล่าวมานี้ เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าที่ถูกคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของภาวะการมีบุตรยาก ซึ่งสรุปความแตกต่างได้ว่า การทำ ICSI เป็นการทำปฏิสนธิแบบเจาะจง และการทำ IVF เป็นการปล่อยให้ปฏิสนธิกันเองตามธรรมชาติ ซึ่งการทำ ICSI จะเทคโนโลยีใหม่ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าในกรณีที่สเปริ์มไม่แข็งแรง เพราะเป็นการคัดเสปิร์มที่แข็งแรงมาปฏิสนธิได้เลยโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามหากพบว่าตนเองกำลังประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก แนะนำให้รีบพบแพทย์ ตรวจเช็คร่างกายเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา
iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png